You Have 1 Item in your Cart. Price is $199

Cennik - wynajem kampera

 • SEZON NISKI+

  SEZON NISKI:

  od 30.Wrz do 30.Kwi

  400,00 złotych brutto / doba + opłata serwisowa

  Minimalny okres najmu w sezonie niskim - 5 dni

 • SEZON ŚREDNI+

  SEZON ŚREDNI: od 1.Maj do 15.Cze

  1.Wrz do 29.Wrz

  500,00 złotych brutto / doba + opłata serwisowa

  Minimalny okres najmu w sezonie średnim - 5 dni

 • SEZON WYSOKI+

  SEZON WYSOKI:

  długi weekend majowy (wg kalendarza)

  od 16.Cze do 31.Sie

  650,00 zŁotych brutto / doba + opłata serwisowa

 • REGULAMIN+

  1. Kierowcą samochodu campingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana. Kierujący samochodem campingowym musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B minimum 5 lat, natomiast kierowcy z prawem jazdy kategorii C lub wyższej muszą być w posiadaniu tego dokumentu minimum 2 lata.

  2. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy), oraz ostatni zapłacony rachunek z adresem (za telefon, energię, gaz, itp.), które są niezbędne do podpisania Umowy Najmu.

  3. Samochód objęty jest pełną gwarancją producenta.

  4. W przypadku wypadku, awarii, pożaru lub kradzieży Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia/awarii.

  5. Rezerwacji samochodu campingowego można dokonać drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail), otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu campingowego.

  6. Aby dokonać rezerwacji samochodu należy wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 40% całkowitej opłaty za wynajem jednak nie mniej niż 1000 PLN. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie 3 dni, od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji gotówką w siedzibie Wynajmującego lub przelewem na rachunek bankowy. Pozostałą część opłaty należy wnieść co najmniej na 3 dni robocze przed okresem wynajmu.

  7. Wpłata kaucji w wysokości uzgodnionej w trakcie przyjmowania rezerwacji i nie mniejszej niż 5000,00 PLN (słownie:pięć tysięcy złotych) jest warunkiem Najmu samochodu campingowego.

  8. Najemca jest zobowiązany do odbycia szczegółowego instruktażu związanego z użytkowaniem samochodu campingowego, które odbywa się w punkcie odbioru pojazdu, przed jego wydaniem (ok. 1,5 godz.).

  9.W samochodzie campingowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i niezastosowanie się do tego zakazu skutkuje opłatą 5000,00 PLN.

  10. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu kempingowego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

  11. Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem campingowym po terenie państw Wspólnoty Europejskiej, a wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np. Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia), wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

  12. Najemca nie może użytkować samochodu campingowego w następujących celach: − udział w imprezach samochodowych i testach samochodów − transportu ładunków łatwopalnych, trujących oraz niebezpiecznych − pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności − do dalszego najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego − do innych celów które wykraczają poza postanowienia umowy, a w szczególności do celów nie związanych z podróżowaniem

To są miejsca do których można pojechać kamperem

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy